Τι σημαίνει… κωμήτης

Χωρικός, επαρχιώτης, αγρότης.