Τι σημαίνει… μειράκιον

Νεαρός, παλικαράκι, αγόρι...