Τι σημαίνει… σολοικισμός

Εκφραστικό ή συντακτικό λάθος, προφορικά ή γραπτά