Τι σημαίνει… τιτρώσκομαι

Πληγώνομαι, τραυματίζομαι...