Το κεφάλι ψηλά

Ένα απολογητικό πόστ κ θα παρακαλούσα τη διαχείριση να το εγκρίνει...