Το μπογιάτισμα των τοίχων

Ίσως είναι πολύ καιρό γραμμένο... έτσι φαίνεται τουλάχιστον…