Ματιά

Verba volant, scripta manent

Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν.

Verba volant, scripta manent

Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν.

🧐 Χρησιμοποιείται για να αναδείξουμε την αξία του γραπτού λόγου έναντι του προφορικού.

π.χ.: “Οι έμποροι επικύρωσαν γραπτά τη συμφωνία τους, καθώς είναι γνωστό ότι verba volant, scripta manent”.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα