Ένα βιβλίο μοναδικό

Κάθε στιγμή της δημιουργίας του, ιδιαίτερή και μοναδική...