Ζαν Ζαν Ρουσσό 1712-1778μ.Χ.

Γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού...