Ματιά

Ζαν Ζαν Ρουσσό 1712-1778μ.Χ.

Γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού…

Ζαν Ζαν Ρουσσό 1712-1778μ.Χ.

📖 Γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Στο έργο του “Κοινωνικό Συμβόλαιο ή αρχές του Πολιτικού Δικαίου” προβάλλονται οι δημοκρατικές θεωρίες για τη διακυβέρνηση μιας κοινωνίας. Το πρωταρχικό αυτό “κοινωνικό συμβόλαιο” βρίσκεται στην αρχή κάθε κοινωνίας. Ξεκινώντας από τη θέση αυτή, ο Ρουσσό διατυπώνει τις ακόλουθες αρχές:

📍 Κανένας άνθρωπος δεν έχει φυσική εξουσία πάνω στον συνάνθρωπό του. Καμιά εξουσία δεν είναι νόμιμη, αν δεν ασκείται με την συγκατάθεση εκείνων που είναι υποταγμένοι σε αυτήν.

📍 Η πολιτική εξουσία πηγάζει από τον λαό. Είναι αναπαλλοτρίωτη (δεν μπορεί να αφαιρεθεί) και ο λαός δεν μπορεί να εμπιστευτεί την άσκησή της σε οποιονδήποτε μονάρχη ή αντιπροσώπους.

📍 Η κυβέρνηση είναι μια εξουσία υποταγμένη στην κυρίαρχη βούληση του λαού, που μπορεί να την εμπιστευτεί σε άλλους, όταν θέλει. Οι νόμοι είναι η έκφραση αυτής της γενικής βούλησης.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Σχετικά άρθρα