Ζείδωρον. Τι σημαίνει… ζείδωρος

Ζείδωρον είναι το ζωογόνο, γόνιμο, καρποφόρο