Ζύμωνε η Βαγγελούδα μου…

Το καντήλι αναμμένο… τα δαχτυλίδια της στην άκρη…