Αμερικανικές έρευνες στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού

...του Δημήτρη Χίλιου.