Δυο χρόνια διαπιστωμένη κρίση και την έκαναν χειρότερη