Δυστυχώς ο Αρμόδιος ήταν ένας. Κι αυτός υπήρξε τυραννοκτόνος!