Υγεία και αντοχές να έχουμε…

...του Δημήτρη Χίλιου.