Με τον νου πλουταίνει η κόρη, με τον ύπνο η ακαμάτρα