Μεσογειακός Κυκλώνας στο Νότιο Ιόνιο

Πιθανότητα Μεσογειακού Κυκλώνα στο Ιόνιο, γενικό απαγορευτικό απόπλου και κλειστά σχολεία σε νησιά του Αιγαίου.