Οδηγίες προς λουομένους!

Και μην ξεχάσετε το αντιηλιακό!