Παλιότερα έγιναν επαναστάσεις για πολύ μικρότερης σημασίας λόγους