Που καταντήσαμε… Να καθόμαστε στον καναπέ και να αντιμιλάμε στην τηλεόραση!