Τα μάρμαρα να λάμπουν, να λάμπουν στον ήλιο. Κι η θάλασσα να κυματίζει