Το γλεντάκι, η αριστερά, οι στράτσες και το μούχτι