Το Κέντρο Δημοκρατίας και τα βιβλία ιστορίας που γράφει…