Του παιδιού μου εγώ το γάμο

Του παιδιού μου εγώ το γάμο, μια Λαμπρή θα τον εκάμω...