Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
   
 
 
 
E-books...
Αρχική Βιβλιοθήκης
...Πρόγραμμα πολιτισμού: ζωγραφικής & λόγου!
Για να επιστρέψετε στα e-books πατήστε εδώ! Για να επιστρέψετε στην Βιβλιοθήκη πατήστε στην εικόνα της Βιβλιοθήκης!
 

Πρόγραμμα πολιτισμού: ζωγραφικής & λόγου

 
 

Σχέδιο Πολιτιστικού Προγράμματος: Θέμα υποβαλλόμενου προγράμματος: «Μικροί ζωγράφοι σχολιάζουν τα έργα τους: Ένα πρόγραμμα συνδυασμού ζωγραφικής και λόγου». Συμμετέχοντες: 14 μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Γυμνασίου Τρικάλων από τα τμήματα α4 και β1.

 
Προηγούμενη σελίδα
Σελίδα 1 από 7
Επόμενη σελίδα
 

Το Υ.Π.Ε.Π.Θ., συμβαδίζοντας με τους στόχους της Unesco, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών προτρέπει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για τη δεκαετία 2005-2014, με σκοπό το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την εκπαίδευση μαθητών στην «πολιτότητα», ώστε να γίνουν αυριανοί ενεργοί πολίτες.

Το Υ.Π.Ε.Π.Θ., ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας, συμμετέχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συντονίζει σε εθνικό, το Ευρωπαϊκό Έτος Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 2009. Κρίνεται απαραίτητο η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα να στηρίζουν, να ενθαρρύνουν και να καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, η οποία είναι η απόλυτη πηγή καινοτομίας. Επίσης η ικανότητα για καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας και συντελεί στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων καθώς και σε μια ουσιαστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διαδικασίας ενσωμάτωσης των ΣΔ στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 2009, στο χώρο των ΣΔ ενθαρρύνεται η πραγματοποίηση προγραμμάτων και πρακτικών δημιουργικότητας και καινοτομίας που θα βασίζονται στη Γνώση και θα οδηγούν σε πιο δυναμικές μορφές ανάπτυξης τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Αγωγής Υγείας, του Πολιτισμού και της Αγωγής Σταδιοδρομίας.

 

Θέμα υποβαλλόμενου προγράμματος:

«Μικροί ζωγράφοι σχολιάζουν τα έργα τους: Ένα πρόγραμμα συνδυασμού ζωγραφικής και λόγου».

 

Παρουσίαση προγράμματος

Α. Γενικός στόχος – Υποθέματα – Περιεχόμενο:

Γενικός Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν σταδιακά και βιωματικά οι μαθητές τη στενή σχέση ανάμεσα στον κώδικα του λόγου και της εικαστικής-ζωγραφικής γλώσσας. Να αντιληφθούν επίσης τη δύναμη της εικόνας μέσα από μια εκλογικευμένη διαδικασία αναλυτικής σκέψης που εφορμάται απ’ το ίδιο το ζωγραφικό τους έργο.
Υποθέματα - Περιεχόμενο: Σχολιασμός απ’ τους ίδιους τους μαθητές του ζωγραφικού έργου που δημιούργησαν με ελεύθερη προαίρεση ως προς το θέμα και ως προς τα υλικά (παντοειδή).

Β. Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση:

α) Εμβάθυνση στην προσωπικότητά τους και ψυχολογική και ψυχική τους ωρίμανση κατά τη διαδικασία αυτοπαρατήρησης και αυτοανάλυσης: προσπαθώντας να ερμηνεύσουν και να σχολιάσουν το έργο τους, κατανοούν τους αθέατους μηχανισμούς λειτουργίας του ατομικού και συλλογικού τους πολιτισμικού «είναι».

β) Μύηση σε γεωγραφικούς και λεκτικούς τρόπους έκφρασης και αυτοαντίληψης μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση.

γ) Παροχή συμβουλευτικής ως προς τις κλίσεις-«ταλέντα»-δεξιότητές τους.

Γ. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - προγραμματισμός:

1) Δεκέμβριος 2008: Εισαγωγή στους σκοπούς και τη Μεθοδολογία του Προγράμματος.

2) Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009: Διαλογικές συζητήσεις πάνω στις συγκεκριμένες εικαστικές και λεκτικές «απόπειρες» σύνθεσης των μαθητών – Τροποποιήσεις - Ανατροφοδοτήσεις.

3) Μάρτιος- Απρίλιος 2009: Συγκριτικές προσεγγίσεις επιλεγμένων έργων εικαστικών και κριτικών τους.

4) Μάιος 2009: Αξιολόγηση, Εκτιμήσεις, Συμπεράσματα, Διάχυση αποτελεσμάτων.

Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς:

1) Αξιοποίηση τοπικών εκθέσεων (Δήμος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Εικαστικά, Πολιτιστικά Δρώμενα).

2) «Εκμετάλλευση - Αξιοποίηση Μουσειακού Υλικού από Μουσεία και Αίθουσες Τέχνης Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Εξωτερικού.

3) Χρησιμοποίηση εκδόσεων Μουσείων: Λευκώματα- Συλλογές.

4) Διαδικτυακές «Συνεργασίες» κατά τη διάχυση - διάδοση των αποτελεσμάτων- δημοσιοποίησης- έκδοσης.

5) Συνεργασία με εφημερίδες και περιοδικά, συμβατικά - έντυπα και ηλεκτρονικά.

Ε. Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων.

Σύνδεση με τη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, την Εικαστική Παιδεία και Ιστορία της Τέχνης.

ΣΤ. Διαδικασία αξιοποίησης - Φάσεις παρακολούθησης:

Ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων των μαθητών/τριών για την ανάγκη τους για έκφραση μέσω της τέχνης και του λόγου-> Συνθετική απόπειρα συνδυασμού των δύο τους μέσα από την εικονοπλαστική δύναμη που το ένα σκέλος (εικαστική τέχνη) μεταδίδει στο άλλο (λόγος) και το αντίστροφο.

Σε τρεις (3) φάσεις παρακολούθησης και ανατροφοδότησης (βλ. προγραμματισμός).

Ζ. Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση:

Η επίτευξη των επιμέρους στόχων και οπωσδήποτε των γενικών σκοπών του προγράμματος:
α) Εμβάθυνση στην αυτογνωσία και κατανόηση εκ μέρους των μαθητών των δεξιοτήτων και αναγκών τους για αυτοέκφραση και αυτοανάλυση.
β) Εκτίμηση, στην πράξη, της αξίας της τέχνης και του λόγου.
γ) Βιωματική προσέγγιση της αυτοπειθαρχίας μέσα απ’ τη συνδυασμένη και συστηματική «βυθομέτρηση» του ψυχισμού τους όπως αυτός εκδηλώνεται μέσω της ζωγραφικής και του λόγου.

 
 
Προηγούμενη σελίδα
Σελίδα 1 από 7
Επόμενη σελίδα
 
Up
 

Τα δικαιώματα του υλικού αυτού, ανήκουν στην κ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική ή μερική, περιληπτική, κατά παράφραση ή διασκευή και απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα. (Νόμος 2121/1993 & διεθνής σύμβαση της Βέρνης που έχει κυρωθεί με τον Ν.100/1975).

 
 
 
 
Δείτε:
Διάφορα
Θρησκεία
Πρόσωπα
Ημέρες
Έγραψαν
Λέξεις
Τόποι
Έθιμα
e-books
 
Δείτε επίσης:
Το παιδικό ιχνογράφημα
Διδακτική της Ιστορίας
Εκπαιδευτική Καινοτομία
Βυζαντινή μουσική
Πρόγραμμα πολιτισμού: ζωγραφικής & λόγου
Το ρεμπέτικο και οι αρχαίοι Έλληνες λυρικοί ποιητές
Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων
Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική
Η Αρχιτεκτονική των Αρχαίων Ελλήνων
Αρχαία ελληνική θρησκεία
Η υψηλή ραπτική στο Βυζάντιο
Μάχες – σταθμοί στην Ιστορία της Ανθρωπότητας
Η μεγάλη μέρα της Νορμανδίας
Εικαστική προσέγγιση
Βυζαντινή Ιερά Εξέταση
Συγκριτισμός και διαπολιτισμικότητα
Γραμματισμός και διαπολιτισμικότητα
Βυζάντιο: μια πολύτιμη κληρονομιά για τον Ελληνισμό
Ανθρωπιστική παιδεία
Σχολική βιβλιοθήκη
Λεύκωμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανάλυσης
 
 
Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ΆΡΚΕΣΙΣ