Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
Β  Β 
Β 
Β 
Β 
E-books...
Αρχική Βιβλιοθήκης
...Μουσειοπαιδαγωγική - Μουσείο και Αγωγή!
Για να επιστρέψετε στα e-books πατήστε εδώ! Για να επιστρέψετε στην Βιβλιοθήκη πατήστε στην εικόνα της Βιβλιοθήκης!
Β 
Μουσειοπαιδαγωγική - Μουσείο και Αγωγή
Β 
προηγούμενη σελίδα
Σελίδα 8 από 13
επόμενη σελίδα
Β 
Μυτιλήνη, Καφενείο στη Μυτιλήνη, 1925
Λάδι σε χαρτόνι, 49x57εκ.
Β 
Β 
Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων - οργάνωση μουσείων
Β 
Διαχείριση και έκθεση μουσειακών συλλογών
Β 
Ιστορική αναδρομή
Β 
- Το μουσείο ως τέμενος των Μουσών.
- Έκθεση αναθημάτων διαφόρων πόλεων στους Δελφούς. Θησαυροί
- Κλασική Αθήνα. Εκθέσεις σε στοές στην Αγορά καθώς και στην Πινακοθήκη των Προπυλαίων.
- Ελληνιστική Εποχή. Φίλιππος - Αλέξανδρος. Μουσείο στην Αλεξάνδρεια το 300 π.Χ.
- Ρωμαϊκή εποχή. Κατάκτηση Ελληνιστικών βασιλείων και μεταφορά τεχνέργων στη Ρώμη. Εκθέσεις Ελληνικών τεχνέργων σε ναούς, ανάκτορα και ιδιωτικές συλλογές. Ανάπτυξη αγοράς έργων τέχνης και δημιουργία των πρώτων θεματικών πάρκων (Σπερλόνγκα).
- Συλλογή έργων τέχνης από Ελλάδα και Ρώμη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έκθεση τους στα ανάκτορα και τον ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης.
- Μεγάλη συλλογή αρχαιοτήτων από διαφόρους Πάπες, συνήθεια που θα βρει μιμητές στις ισχυρές οικογένειες των Ιταλικών κρατιδίων μετά τον 13ο αι. Οι Σταυροφορίες και η άλωση της Κωνσταντινούπολης κάνει ευρέως γνωστή την αρχαία τέχνη.
- Αναγέννηση. Οι καλλιτέχνες επηρεάζονται από τα αισθητικά πρότυπα της αρχαιότητας.
- Αρχές 16ου αι. Εισβολές και λεηλασίες στον Ιταλικό χώρο από Γάλλους, Γερμανούς και Ισπανούς φέρνουν στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο δείγματα μιας ανώτερης τέχνης. Οι ηγεμόνες συλλέγουν και εκθέτουν τα πολύτιμα αποκτήματα τους. Νεοκλασικισμός.
- 17ος, 18ος αι. Αρχή του 'Grand Tour'. Η ανακάλυψη Πομπηίας, Ηρακλείου καθώς και η εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο φέρνουν νέο υλικό στους Ευρωπαίους συλλέκτες. Τέλος 18ου αι. Ίδρυση Λούβρου - Βρετανικού Μουσείου.
- 19ος αι. Αρχίζει η ποικιλομορφία στον εκθεσιακό χώρο. Τα μουσεία χωρίζονται σε Καλλιτεχνικά, Ιστορικά και Επιστημονικά. Στον Ελλαδικό χώρο ιδρύονται τα πρώτα μουσεία στην Αθήνα.
- 20ος αι. Υπέρμετρη ανάπτυξη μουσείων ιδίως στο δεύτερο μισό του αιώνα. Πληθώρα μουσείων στο Βορειοελλαδικό χώρο. Ποικίλες θεματικές κατηγορίες των Ελληνικών μουσείων.
Β 
Έργα τέχνης και κριτήρια έκθεσης τους
Β 
Η έννοια της αξίας ενός μνημείου είναι σχετική και όχι απόλυτη. Τα κριτήρια έκθεσης τους είναι μεταβλητά και μη αμέσως ελεγχόμενα. Τα σημαντικότερα έχουν ως εξής.
- Η δυνατότητα ολοκληρωμένης χωρο-χρονικής τεκμηρίωσης του αντικειμένου.
- Η σπανιότητα του, είτε λόγω τεχνικής είτε λόγω υλικών.
- Η παιδεία και η γενικότερη πολιτιστική διάθεση των ατόμων που γίνονται δέκτες των μηνυμάτων της έκθεσης.
- Η χρονική περίοδος κατά την οποία θα λάβει μέρος η έκθεση.
- Η κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων, καθώς και η δυνατότητα ορθής αποκατάστασης τους.
- Η δυνατότητα των έργων να αποδίδουν την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική εξέλιξη της κοινωνίας που αντιπροσωπεύουν.
- Το μέγεθος καθώς και η αισθητική τους αξία.
- Το γεγονός ότι ανήκαν σε κάποιο ιστορικό πρόσωπο.
- Ο προσανατολισμός της ίδιας της έκθεσης.
Β 
Είδη εκθέσεων
Β 
- Μόνιμη Έκθεση
- Προσωρινή Έκθεση
- Συλλογή Μελέτης
Β 
Στόχοι μουσειακών εκθέσεων
Β 
Ο σκοπός που εκπληρώνουν σήμερα τα μουσεία περιορίζεται στην πρόσκτηση, διαφύλαξη, προστασία, συντήρηση, έκθεση και επιστημονική έρευνα αντικειμένων με πολιτιστική αξία. Κλείνονται σε αυστηρές βιτρίνες, εκθέτονται σε ψυχρά κτήρια και αποτελούν πρότυπα ενός «ανώτερου» πολιτισμού. Στο εξωτερικό από τη δεκαετία του 60 οι κοινωνικές αλλαγές επέβαλαν μια διαφορετική θεώρηση των μουσειακών εκθέσεων. Ας εξετάσουμε τους στόχους που μπορεί να έχει μία μουσειακή έκθεση στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.
- Η προαγωγή πολιτιστικών αξιών. Το μουσείο αποτελεί πολιτιστικό κέντρο ικανό να φέρει τον μέσο άνθρωπο σε άμεση επαφή με την τέχνη και να του δημιουργήσει νέα ενδιαφέροντα.
- Προώθηση της επιστήμης, άμεσα εξαρτώμενης με το αντικείμενο της έκθεσης.
- Η ενσωμάτωση του πολίτη στην ιστορική και πολιτιστική συνέχεια του τόπου του. Η έκθεση πρέπει να δρα ως ο συνεκτικός κρίκος του ατόμου με τις ρίζες του.
- Η παιδευτική πρόοδος του ανθρώπου μέσω της κατανομής της αισθητικής και ιστορικής πληροφορίας, απεξαρτημένης από το στείρο ακαδημαϊσμό. Αυτό προϋποθέτει την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει προβλήματα και να σχηματίζει κριτική γνώμη. Ως αποτέλεσμα το ευρύ κοινό θα αρχίσει να αισθάνεται άνετα στο εκθεσιακό περιβάλλον.
- Η δυνατότητα να επιμορφώνει ειδικές κατηγορίες επισκεπτών με προσωρινές εξειδικευμένες εκθέσεις και διαδρομές στις αίθουσες του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα και από μία ανακύκλωση του υλικού στους αποθηκευτικούς του χώρους.
- Η ψυχαγωγία που μπορεί να προσφέρει, με απώτερο στόχο να κατακτήσει ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο θα επισκέπτεται συχνά τους χώρους του.
Β 
Μέθοδοι οργάνωσης μουσειακών συλλογών
Β 
Ο σχεδιασμός για την έναρξη λειτουργίας ενός νέου Μουσείου πρέπει ως πρώτη φάση να καθορίσει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με το νέο έργο. Ως δεύτερη φάση πρέπει να αναλύσει τους στόχους αυτούς έτσι ώστε να εκφράζονται με συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες που πρόκειται να ικανοποιηθούν. Για να γίνουν όλα αυτά η έκθεση του μουσείου πρέπει
- Να είναι ασφαλής και σίγουρη τόσο για την προστασία των αντικειμένων όσο και των επισκεπτών.
- Να εντυπωσιάζει τον επισκέπτη ήδη από τον προθάλαμο και να τον ενημερώνει με επεξηγηματικές πινακίδες για το θεματικό περιεχόμενο του θαλάμου που θα επισκεφθεί.
- Να συντάσσει εύληπτους και κατατοπιστικούς καταλόγους και οδηγούς για καλύτερη ξενάγηση.
- Να εκθέτει τα αντικείμενα με χρονολογική σειρά, ώστε να δίνει στον θεατή την ευκαιρία να διαπιστώσει από μόνος του την εξελικτική πορεία του ανθρώπου στο θέμα της συλλογής.
- Να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να λύσει τις απορίες των επισκεπτών αλλά και να πραγματοποιεί ολοκληρωμένες ξεναγήσεις.
- Να φωτίζει τα αντικείμενα με τέτοιο τρόπο, ώστε να τα αναδεικνύει.
- Να τα ενισχύει με κατατοπιστικές λεζάντες, ώστε εκτός από τον ειδικό να τα αντιλαμβάνεται ο καθένας.
- Να τα εντάσσει στο φυσικό τους χώρο και χρόνο με εικαστικές παραστάσεις και με βοήθεια από οπτικοακουστικά μέσα.
- Να τα τοποθετεί με τρόπο ώστε να αναδυκνείονται τα καλύτερα κομμάτια της συλλογής, αλλά και να ταιριάζουν, θεματικά και αισθητικά, με τα υπόλοιπα στην αίθουσα.
- Να φροντίσει για τη δημιουργία θεματικών αλλά και προσωρινών εκθέσεων που θα κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον του θεατή.
- Να δημιουργήσει χώρους για περαιτέρω μελέτη των εκθεμάτων, χώρους διαλέξεων και διδασκαλίας.
Β 
Β 
προηγούμενη σελίδα
Σελίδα 8 από 13
επόμενη σελίδα
Β 
Up
Β 
Τα συγγραφικά δικαιώματα της μελέτης και του εκπαιδευτικού υλικού ανήκουν στην κ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη (συγγραφέα). Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική ή μερική, περιληπτική, κατά παράφραση ή διασκευή και απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα. (Νόμος 2121/1993 & διεθνής σύμβαση της Βέρνης που έχει κυρωθεί με τον Ν.100/1975).
Copyright: Αμαλία Κ. Ηλιάδη - 2005
Β 
Β 
Β 
Β 
Περιεχόμενα Βιβλίου
Β 
Δείτε:
Διάφορα
Θρησκεία
Πρόσωπα
Ημέρες
Έγραψαν
Λέξεις
Τόποι
Έθιμα
e-books
Β 
Δείτε επίσης:
Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου - Μέρος Α
Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου - Μέρος Β
Σημειώσεις στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης
Αδόλφος Χίτλερ: ο ηγέτης και η εποχή του
Ο θρύλος του θανάτου των Μοναχών
Μαρτυρολόγια και Συναξάρια απ’ τα πρωτοχριστιανικά χρόνια έως τον 6ο αιώνα μ.Χ.
Διηγήσεις και βίοι Αγίων Γυναικών
Σχέσεις μητέρας - γιου στο πρώιμο Βυζάντιο
Μουσειοπαιδαγωγική - Μουσείο και Αγωγή
Βερολίνο
Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου (Μέρος Γ)
Μετέωρα
Το γυμνό στην Τέχνη
Αρχαιότητα
Το σχολείο ως πολυδύναμος πολιτιστικός οργανισμός
Παλιννόστηση στις γλυκές πατρίδες 1918 - 1922
Οι κανονισμοί των ορφανοτροφείων ΑΡΡΕΝΩΝ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ και ΘΗΛΕΩΝ-ΧΑΛΚΗΣ 1921
Στοιχεία θεατρικής παιδείας
Γιορτές αγλύκαντες
Αρχαία Ελληνική Μυθολογία
Η ακάνθινη απειλή
Β 
Β 
Β 
Αναζήτηση
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ΆΡΚΕΣΙΣ
Β 
Β