Παιδιά ενός κατώτερου θεού – Children of a lesser god – 1986