Η ζωή είναι ωραία – La vita è bella – Life is beautiful – 1997