Ο άνθρωπος των δύο αιώνων – Bicentennial man – 1999