Ο πρίγκηπας και εγώ 2: Ο βασιλικός γάμος – The prince and me 2: The royal wedding – 2006