Στα Σύνορα της Προδοσίας – On the Borders of Betrayal – 1968