Άγιος Αντώνιος – Ποίημα

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.