Άγιος Διονύσιος – Ποίημα

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.