Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος – Ποίημα

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.