Μονή Αρκαδίου

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.