Ματιά

Χριστός Ανέστη, καθηγουμένη Ξένη Μοναχή

Ψάλλει η μακαριστή καθηγουμένη Ξένη Μοναχή https://www.youtube.com/watch?v=aiROs_nJ6iEVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (https://www.youtube.com/watch?v=aiROs_nJ6iE) ΦΤΗΝΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ 1 ΚΛΙΚ δες όλες τις εταιρείες Την πρωίαν ταύτην λίαν […]

Χριστός Ανέστη, καθηγουμένη Ξένη Μοναχή

Ψάλλει η μακαριστή καθηγουμένη Ξένη Μοναχή

https://www.youtube.com/watch?v=aiROs_nJ6iE

Την πρωίαν ταύτην λίαν ορθρηνέ,
ήλθον γυναίκες μύρα φέρουσαι,
δια τον θανόντα Ιησούν Χριστόν,
άλλ’ είδον τον Τάφο, βλέπουσι κενόν!

Ο Χριστός Ανέστη ψάλλουν ουρανοί,
Αληθώς Ανέστη αντηχεί η γη!

Άγγελος κατήλθε γίνονται σεισμοί,
φύλακες Ρωμαίοι πίπτουν ως νεκροί,
θάρρος Μυροφόροι μη φοβήστε εσείς,
ο Χριστός ηγέρθη ο προχθές Ταφείς!

Ο Χριστός Ανέστη ψάλλουν ουρανοί,
Αληθώς Ανέστη αντηχεί η γη!

Προς τους μαθητάς Του σπεύδουν ιλαρώς,
να τους αναγγείλουν ότι ο Χριστός,
εκ νεκρών Ανέστη αλλά καθ’ οδόν,
χαίρεται τας λέγει ο Χριστός ο Ζων!

Ο Χριστός Ανέστη ψάλλουν ουρανοί,
Αληθώς Ανέστη αντηχεί η γη!

Εκ νεκρών Ανέστη πάσιν ας λεχθεί,
των κεκοιμημένων είναι απαρχή,
ασφαλίζει βάσεις της ελπίδος σας,
ο καλός Σωτήρ σας ο και Αναστάς!

Ο Χριστός Ανέστη ψάλλουν ουρανοί,
Αληθώς Ανέστη αντηχεί η γη!

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα