Αγία Ακυλίνα

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.