Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτυς γιορτάζει στις 24 Ιουλίου.