Αγία Ευγενία .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Αγία Ευγενία

Τη μνήμη της Αγίας Ευγενίας τιμούμε στις 24 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη της Αγίας Ευγενίας τιμούμε στις 24 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Ευγενίας:

Θείου Πνεύματος τη υμνωδία, φως προσέλαβες θεογνωσίας, Ευγενία Χριστού καλλιπάρθενε· και εν οσίων χορεία εκλάμψασα, αθλητικώς τον εχθρόν εθριάμβευσας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Ευγενίας - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ευγενίας – 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες