Αγία Κυριακή

Τη μνήμη της Αγίας Κυριακής τιμούμε στις 7 Ιουλίου.