Αγία Μελάνη (ή Μελανία) η Ρωμαία

Η Αγία Μελάνη (ή Μελανία) η Ρωμαία γιορτάζει στις 31 Δεκεμβρίου.