Αγία Ωραιοζήλη

Η Αγία Ωραιοζήλη γιορτάζει στις 26 Ιουλίου.