Αγία Παρασκευή

Η Αγία Παρασκευή γιορτάζει στις 26 Ιουλίου.