Ματιά

Αγία Πολυχρονία

Τη μνήμη της Αγίας Πολυχρονίας τιμούμε στις 23 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία Πολυχρονία

Η Αγία Πολυχρονία ήταν η μητέρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Τη μνήμη της Αγίας Πολυχρονίας τιμούμε στις 23 Απριλίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Πολυχρονίας:

Ζωήν την αιώνιον επιποθούσα σεμνή, φθαρτών κατεφρόνησας και ηδονών κοσμικών, Χριστόν αγαπήσασα. Όθεν Πολυχρονία, συν υιώ Γεωργίω, θείω τροπαιοφόρω, Μαρτυρίου μετέσχες, διό σε, μακαρία πίστει γεραίρομεν.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα