Αγία Θεοδώρα, της Βάστα Πελοποννήσου

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.