Αγία Θεοφανώ η Βασίλισσα

Η Αγία Θεοφανώ η Βασίλισσα γιορτάζει στις 16 Δεκεμβρίου.