Αγίες Χιονία, Αγάπη και Ειρήνη

Τη μνήμη των Αγίων Χιονίας, Αγάπης και Ειρήνης τιμούμε στις 16 Απριλίου.