Αγίες Μαράνα ή Μαριάννα και Κύρα

Τη μνήμη των Αγίων Μαράνας ή Μαριάννας και Κύρας τιμούμε στις 28 Φεβρουαρίου.