Ματιά

Άγιοι Κουάρτος, Έραστος, Τέρτιος, Ολυμπάς, Σωσίπατρος και Ρωδίων

Τη μνήμη των Αγίων Κουάρτου, Έραστου, Τέρτιου, Ολυμπά, Σωσιπάτρου και Ρωδίωνα τιμούμε στις 10 Νοεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιοι Κουάρτος, Έραστος, Τέρτιος, Ολυμπάς, Σωσίπατρος και Ρωδίων

Τη μνήμη των Αγίων Κουάρτου, Έραστου, Τέρτιου, Ολυμπά, Σωσιπάτρου και Ρωδίωνα τιμούμε στις 10 Νοεμβρίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Κουάρτου, Έραστου, Τέρτιου, Ολυμπά, Σωσιπάτρου και Ρωδίωνα:

Της σοφίας τον λόγον καταπλουτήσαντες, της ευσέβειας φωστήρες και υποφήται σοφοί, ανεδείχθητε ημίν Χριστόν κηρύττοντες, Κούαρτε, Έραστε, Τέρτιε και Ολυμπά, Σωσίπατρε και Ρωδίων, Απόστολοι θεηγόροι, φωταγωγοί των καρδιών ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Ολυμπάς, Ηρωδίων, Έραστος, Σωσίπατρος και Κούαρτος - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ολυμπάς, Ηρωδίων, Έραστος, Σωσίπατρος και Κούαρτος – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα