Ματιά

Άγιοι Πούδης, Αρίσταρχος και Τρόφιμος οι Απόστολοι

Τη μνήμη των Αγίων Πούδη, Αριστάρχου και Τροφίμου των αποστόλων τιμούμε στις 14 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιοι Πούδης, Αρίσταρχος και Τρόφιμος οι Απόστολοι

Τη μνήμη των Αγίων Πούδη, Αριστάρχου και Τροφίμου των αποστόλων τιμούμε στις 14 Απριλίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Πούδη, Αριστάρχου και Τροφίμου των αποστόλων:

Χορείαν την τρίπλοκον των αποστόλων Χριστού, συμφώνως τιμήσωμεν ως ποταμούς λογικούς της θείας χρηστότητας, Πούδην συν Αριστάρχω και Τροφίμω τω θείω, λόγοις θεογνωσίας καταρδεύσαντας κόσμον. Αυτών Χριστέ μεσιτείαις πάντας οικτείρησον.

Απολυτίκιο Αγ. Αριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου – 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα